فرار مغز‌ها از انگلیس – پایگاه اطلاع رسانی

باشگاه خبرنگاران جوان: دانشگاه‌های برتر انگلیس اعلام کردند چهره‌های برجسته پژوهشی این کشور را ترک می‌کنند و درخواست‌های تحصیل در دوره دکتری از کشور‌های اتحادیه اروپا رو به کاهش است
گاردین نوشت بسیاری از دانشمندان بزرگ اروپایی که در دانشگاه‌های انگلیس، به عنوان مدرس و یا پژوهشگر مشغول کارند به عنوان دانشجوی دوره دکتری وارد انگلیس شده بودند و با ادامه روال جاری، انگلیس این چهره‌های علمی را از دست خواهد داد.

پیش از این معمولا دانشجویان خارجی دوره‌های دکتری در انگلیس، پس از فارغ التحصیلی به سهولت در این کشور ساکن و در دانشگاه ها، موسسات عالی و صنایع انگلیس مشغول کار می‌شدند، اما اکنون خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تردید شهروندان اروپایی را برای ماندن در انگلیس، موجب شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان: دانشگاه‌های برتر انگلیس اعلام کردند چهره‌های برجسته پژوهشی این کشور را ترک می‌کنند و درخواست‌های تحصیل در دوره دکتری از کشور‌های اتحادیه اروپا رو به کاهش است.

گاردین نوشت علاوه بر فرار مغز‌ها به علت بی ثباتی ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، عدم دسترسی انگلیس به بودجه‌های پژوهشی اتحادیه اروپا پس از ۲۰۲۰ نیز موجب نگرانی پژوهشگران در انگلیس شده است.

روزنامه گاردین نوشت در حالی که انگلیس درصدد است از اتحادیه اروپا خارج شود، شمار درخواست متقاضیان دوره دکتری در دانشگاه‌های برتر انگلیس، در مقایسه با پارسال، ۹ درصد کم‌تر شد.

شهروندان کشور‌های اتحادیه اروپا که می‌خواهند دوره دکتری را در دانشگاه‌های انگلیس، حتی دانشگاه‌های برجسته‌ای همچون کمبریج و آکسفورد بگذرانند، نگرانند پس از فارغ التحصیلی، کشور‌های اروپایی گواهی فارغ التحصیلی آنان را نپذیرد و بیکار بمانند و به همین علت، از دانشگاه‌های انگلیسی روی بر می‌گردانند.

دانشجویان اتحادیه اروپا که متقاضی دوره دکتری در دانشگاه‌های انگلیس هستند، امسال در رشته ریاضیات ۲۲ درصد، در رشته علوم رایانه‌ای ۲۲ درصد و در رشته فیزیک ۱۹ درصد کم‌تر شده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *