چه تعداد مخاطب به «ایرانشهر» رفتند؟ – پایگاه اطلاع رسانی

خبرگزاری ایسنا: نمایش‌های «سه خواهر» به کارگردانی محمدحسن معجونی   با 3 هزار و 362 مخاطب، «نیلوفر و نفت» به کارگردانی امیر دژاکام  با 2 هزار و 72 مخاطب ، «اگه بمیری» به کارگردانی سمانه زندی نژاد با 5 هزار 449 مخاطب و «یک دقیقه و سیزده ثانیه » به کارگردانی شهرام گیل آبادی با 7 هزار 754 مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند
نمایش «یک دقیقه و سیزده ثانیه» تور برزیل نیز در 30 اجرای خود پذیرای 7 هزار 754 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 1 هزار و 301 مخاطب با بلیت‌ 15و20 هزار تومانی، 2 هزار و 331 مخاطب با بلیت 25 و 30 هزار تومانی و 3 هزار و 486 مخاطب با بلیت 35 هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 412 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان تماشاگر این نمایش شدند.

خبرگزاری ایسنا: نمایش‌های «سه خواهر» به کارگردانی محمدحسن تور زمینی مشهد معجونی   با 3 هزار و 362 مخاطب، «نیلوفر و نفت» به کارگردانی امیر دژاکام  با 2 هزار و 72 مخاطب ، «اگه بمیری» به کارگردانی سمانه زندی نژاد با 5 هزار 449 مخاطب و «یک دقیقه و سیزده ثانیه » به کارگردانی شهرام گیل آبادی با 7 هزار 754 مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.
نمایش «اگه بمیری» به کارگردانی سمانه زندی نژاد هم در 28 اجرای خود پذیرای 5 هزار 449 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، تور مشهد نوروز 97 379 مخاطب با بلیت‌ 15و20 هزار تومانی، 1 هزار و 550 مخاطب با بلیت 25 هزارتومانی، 2 هزار و 998 مخاطب با بلیت30 و 35 هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 376 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان از این نمایش دیدن کردند.

طبق این آمار، فروش نمایش «سه خواهر» طی 28  اجرا مبلغ 82 میلیون و 380 هزار تومان بوده است.

طبق این آمار، فروش نمایش «اگه بمیری» طی 28 اجرا مبلغ 146 میلیون تور ارزان مالزی و 833 هزار تومان بوده است.

نمایش «نیلوفر و نفت» نیز در سالن دکتر ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر در 26 اجرای خود پذیرای 2 هزار و 72 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 1هزار و 619 مخاطب با بلیت‌های 15 هزار تومانی،46 مخاطب با بلیت 20 هزار تومانی و 92 مخاطب با بلیت‌های 30 هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 265 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشاگر این نمایش آموزشگاه تعمیرات موبایل شدند.

طبق این آمار، فروش نمایش «نیلوفر و نفت» طی 26 اجرا مبلغ 29 میلیون و580 هزار تومان بوده است.

به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش‌های «سه خواهر» به کارگردانی محمدحسن معجونی و «یک دقیقه و سیزده ثانیه» به کارگردانی شهرام گیل آبادی در سالن استاد سمندریان و نمایش های «نیلوفر و نفت» به کارگردانی امیر دژاکام و «اگه بمیری» به کارگردانی سمانه زندی نژاد تور هوایی مشهد در سالن دکتر ناظرزاده کرمانی مجموعه به اجرای عمومی خود پایان دادند.

چه تعداد مخاطب به «ایرانشهر» رفتند؟

نمایش «سه خواهر» در 28 اجرای خود پذیرای 3 هزار و 362 مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، 438 مخاطب با بلیت‌ 15هزار تومانی، 340 مخاطب با بلیت‌ 20 و 25 قیمت تور کرمان هزار تومانی و 2 هزار و 256 مخاطب با بلیت 30 هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 328 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان از این نمایش دیدن کردند.
طبق این آمار، فروش نمایش «یک دقیقه و سیزده ثانیه» طی 30 اجرا مبلغ 208 میلیون 848 هزار تومان بوده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *